Plaston-P Sp. z o.o.

ul. Wiejska 15,
41-500 Chorzów, Polska

NIP: 524-276-43-82
REGON: 14696132100000
KRS: 0000484549

telefon: 48 32 245 97 99

e-mail: biuro@plaston.com.pl


Prezes Zarządu:

Mirosław Kalicki

48 691 490 395

mkalicki@plaston.com.pl

Dyrektor Handlowy:
Robert Bola

48 691 865 993 lub
48 609 002 499

rbola@plaston.com.pl

Dyrektor Produkcji:
Piotr Sowiński

48 602 181 480 lub
48 609 002 806

psowinski@plaston.com.pl

Dyrektor Administracyjno - Ekonomiczny:
Anna Nalepa

48 780 025 533

analepa@plaston.com.pl

REKRUTACJA

Aplikacje oraz życiorysy prosimy przesyłać wyłącznie na adres rekrutacja@plaston.com.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez PLASTON-P Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Wiejska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000484549 moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy.”

Informacje o ochronie danych osobowych w naszej firmie dla kontrahentów i kandydatów do pracy są dostępne w zakładce "Do pobrania".

Skip to content