Rury przeznaczone do budowy rurociągów odmetanowania, transportu powietrza i innych gazów łatwopalnych, technologicznych rurociągów sprężonego powietrza.

Rury Plaston-P dla górnictwa przeznaczone do transportu gazów wykonane są w całości z materiałów trudnopalnych w klasie trudnopalności V-O i antystatycznych z rezystancją wszystkich warstw oraz wskrośną poniżej 106Ω/m.
Rury są przystosowane do pracy na podciśnienie do - 0,5 bara.

Mogą być stosowane do transportu metanu i innych gazów w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o stopniu "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B wybuchu pyłu węglowego.

Przykładowy obraz

Budowa rury

Budowa Rury

 

 

 

 Schemat przedstawia budowę rury gazowej w wersji standardowej. Korpus rury stanowi laminat poliestrowo - szklany o różnej konstrukcji i grubości ścianki w zależności od średnicy rury i wymaganego ciśnienia.

W wersji z połączeniem kołnierzowym rura jest zakończona laminatowym pierścieniem oporowym oraz luźnym kołnierzem stalowym. Laminatowy pierścień oporowy stanowi integralną część konstrukcyjną rury gwarantując wymaganą wytrzymałość i trwałość połączenia.

Rury gazowe Plaston-P oferowane są w dwóch wariantach połączeń:
  • połączenie kołnierzowe
  • szybkozłączka wielokrotnego użytku

Standardowe połączenie kołnierzowe produkowane jest zgodnie z normą PN EN1092-1.

Połączenie za pomocą szybkozłączki wielokrotnego użytku produkcji Plaston-P może być stosowane dla połączeń wszelkich rur oraz złączek dla max ciśnienia roboczego 25 barów oraz dla rurociągów gazowych podciśnieniowych. Złącze to składa się z dwóch obejm stalowych ocynkowanych dostarczanych oddzielnie, połączonych w czasie montażu dwoma niewielkimi śrubami.

ZALETY SZYBKOZŁĄCZKI PLASTON-P

  • bardzo szybki i łatwy montaż rur niskociśnieniowych
  • niskie koszty montażu (ok. 50% tańsze od połączenia kołnierzowego)
  • jeszcze niższa waga rury plastikowej  
  • łatwiejszy transport i składowanie
  • szybszy demontaż - tylko dwie śruby montażowe

 

 

 

połączenie mufowe
tabela

Dostępne są również wszelkiego rodzaju kształtki, takie jak trójniki, kolanka, łuki, redukcje i osłony. Budowa kształtek jest taka sama
jak rur dla zakresu średnic i ciśnień pokazanych w tabeli w kolorze szarym. Dla pozostałych kształtki są wykonywane z dodatkową
wewnętrzną warstwą stalową.
Rury te mogą być również wykonane w wersji uniwersalnej przeznaczonej do transportu wody

Masz pytania?

Służymy naszą wiedzą i radą przy wyborze optymalnych rozwiązań

Skip to content