Plaston-P jest producentem rurociągów z tworzyw sztucznych dla przemysłu wydobywczego, szczególnie dla głębinowych kopalń węgla kamiennego, przemysłu rafineryjnego i gazowego, kopalń rud metali, surowców mineralnych, zakładów przeróbczych oraz przemysłu chemicznego.

Produkty Plaston-P charakteryzuje wysoka wytrzymałość mechaniczna, brak korozji i zarastania oraz odporność chemiczna na większość agresywnych roztworów chemicznych, również w podwyższonych temperaturach.

W ciągu 30 lat działalności wyprodukowano i zainstalowano kilkaset rurociągów służących do odwodnienia, wentylacji, odmetanowania i klimatyzacji w wielu kopalniach i przedsiębiorstwach Polski, Czech, Ukrainy oraz Kazachstanu.

Wybrane certyfikaty i referencje

OBAC0128CB22 STR 1
OBAC0128CB22 STR 2

Nasz zasięg

Głównymi odbiorcami produktów Plaston-P Sp. z o.o. są polskie kopalnie węgla kamiennego. 

Odbiorcami krajowymi są wszystkie kopalnie węgla kamiennego zrzeszone w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Polskiej Grupie Górniczej S.A., Katowickim Holdingu Węglowym S.A., kopalniach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.,oraz w grupie Tauron S.A.

Działalność eksportowa firmy obejmuje takie kierunki jak:

  • kopalnie zagłębia węglowego Ukrainy
  • kopalnie węglowe Kazachstanu
  • firmy wydobycia rud metali i surowców mineralnych Kazachstanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu oraz Rosji
  • firmy wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej oraz gazu prowadzące działalność w krajach wschodnich oraz arabskich

 

 

 

 

 

 

 

Firma uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego :

1 aaaaa
1 aaaa
1 aa

Nazwa Beneficjenta:             PLASTON-P SPÓŁKA Z O.O.
Tytuł projektu:                      „Opracowanie innowacyjnej technologii rur kompozytowych z wewnętrzną powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego”
Nr umowy o
dofinansowanie:                    POIR.01.01.01-00-0649/19-00
Wartość projektu:                  4 323 795,60 PLN
Wartość dofinansowania:     3 256 982,39 PLN

Nazwa Beneficjenta:             PLASTON-P SPÓŁKA Z O.O.
Tytuł projektu:                       „Opracowanie innowacyjnej technologii kołnierzy luźnych z TWS z wykorzystaniem recyklatu”
Nr umowy o
dofinansowanie:                    POIR.01.01.01-00-0826/19-00
Wartość projektu:                  4 058 644,52 PLN
Wartość dofinansowania:     3 097 514,23 PLN

Nazwa Beneficjenta:             PLASTON-P SPÓŁKA Z O.O.
Tytuł projektu:                       „ Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania kompozytu epoksydowego typu SMC/BMC opartego na recyklacie kompozytowym”
Nr umowy o
dofinansowanie:                    POIR.01.01.01-00-1828/20-00
Wartość projektu:                  5 521 413,75 PLN
Wartość dofinansowania:     4 322 319,50 PLN

Masz pytania?

Służymy naszą wiedzą i radą przy wyborze optymalnych rozwiązań

Skip to content