Rury o szerokiej odporności chemicznej z izolacyjną warstwą z pianki poliuretanowej.

Zastosowana izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowej pozwala na utrzymanie temperatury transportowanego medium na żądanym poziomie. Pianka na zewnątrz jest dodatkowa zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi cienką warstwą laminatu.

W przypadku złączy kołnierzowych stalowych istnieje możliwość zastosowania dodatkowych otulin na miejsce złącza.

Całość rury posiada izolacyjność około 30 razy większą od tradycyjnych rurociągów stalowych. Dodatkowo bardzo szczelne pokrycie izolacją zapobiega przedostawaniu się wody do warstwy izolacyjnej i jej zamarzaniu, co ma często miejsce w przypadku izolacji wełną i taśmą nawojową rurociągów stalowych.

Zastosowanie:

  • transport urobku ropy naftowej oraz mieszanek wydobywczych (ropa, woda, gazy, w tym siarkowodór)
  • rurociągi napowietrzne, narażone na działanie zarówno wysokich, jak i niskich temperatur
  • odprowadzanie chemicznych odpadów produkcyjnych na duże odległości na pola odpadowe
  • odprowadzanie odpadów o wysokiej ścieralności (wersja rury z wewnętrzną warstwą poliuretanu trudnościeralnego)
Przykładowy obraz

Masz pytania?

Służymy naszą wiedzą i radą przy wyborze optymalnych rozwiązań

Skip to content